Nie ma nic gorszego od straty rodzica

Dla dziecka nie ma nic gorszego niż strata rodzica. Dla dziecka, które nie ma jeszcze świadomości, ta strata jest mniej bolesna, bo mniej odczuwalna. Takie dziecko nabiera świadomości już w sytuacji, gdy brakuje rodzica i jest to dla niego sytuacja normalna i oczywista. Inaczej jest w przypadku dzieci, młodzieży, które tracą rodzica będą świadomym i ukształtowanym.

Takiemu dziecku brakuje wyobraźni, że za jakiś czas ta strata nie będzie przyczyną braku normalności w codziennym funkcjonowaniu. Z utrata rodzica często wiążą się inne komplikacje dotyczące sfery materialnej. Zmniejszają się dochody rodziny, a renta po rodzicu może nie pokryć koniecznych wydatków na czesne za szkołę, internat, akademik, dojazdy do szkoły, zajęcia dodatkowe. Wśród grupy dzieci, które najbardziej narażone są na stratę ukochanej osoby są dzieci strażaków, żołnierzy, policjantów czy ratowników, a od czasu pandemii nawet lekarzy i pielęgniarek. To dla nich powołana została do życia Fundacja Dorastaj z Nami. Ta szczególna fundacja zajmuje się pomocą psychologiczną, materialną dla dzieci, które utraciły rodzica, gdy ten pełnił obowiązki służbowe.

Jak zostać beneficjentem

Żeby stać się beneficjentem fundacji, otrzymać od niej pomoc, należy wysłać do niej dokumenty, których wykaz można znaleźć na stronie internetowej fundacji. Fundacja „Dorastaj z Nami” oczekuje wypełnionego wniosku i następujących dokumentów: dokument potwierdzający pokrewieństwo lub obowiązek alimentacyjny z osobą, która zginęła lub została poszkodowana na służbie (np. kopia aktu urodzenia), dokument potwierdzający śmierć lub utratę zdrowia w wyniku pełnienia obowiązków służbowych (kopia aktu zgonu, kopia wyroku sądowego, dokumentacja medyczna). Za dziecko może to zrobić jego opiekun. Pełnoletni poradzą sobie sami, a jeśli nadal się uczą muszą do wniosku i w/w dokumentów załączyć zaświadczenia o kontynuacji nauki. Jeśli dziecku potrzebna jest pomoc psychologiczna należy do wniosku dołączyć także zaświadczenie o potrzebie podjęcia terapii.

Fundacja Dorastaj z Nami oczekuje na pomoc darczyńców

Jak każda organizacja non profit Fundacja Dorastaj z Nami pomaga za pośrednictwem naszej szczodrości. Oczywiście może liczyć na wsparcie samorządów lub państwa, do różnych programów, może otrzymywać wsparcie od spółek skarbu państwa, banków lub innych przedsiębiorstw. Jednak większość budżetu bierze się z dobrowolnych wpłat osób fizycznych. Fundacja Dorastaj z Nami przypomina o sobie zwłaszcza na początku każdego roku, gdy rozliczamy nasze podatki, a 1% z naszego dochodu może pomóc dzieciom, tak jak kiedyś pomagali im zmarli rodzice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *